Kriterier, Der Skal Opfyldes for at Blive Kørelærer i Danmark

Auto Draft

Overvejer du at blive kørelærer i Danmark? Her er et par kriterier, som du skal fokusere på, så din autorisation fra færdselsstyrelsen kan ske på en korrekt måde.

Hvis du planlægger eller ønsker at arbejde som kørelærer i Danmark, skal du være autoriseret af færdselsstyrelsen. Som en del af § 66 i den danske færdselslov skal en potentiel kandidat til kørelærer opfylde følgende krav.

  • – Du skal være fyldt 24 år, inden du ansøger.
  • – Du skal have et eksisterende kørekort.
  • – Du skal have kørekort til følgende kategorier: A, B, C og C/E
  • – Dit kørekort må ikke være blevet inddraget eller suspenderet på noget tidspunkt inden for de seneste to år.
  • – Du må ikke have opført dig på en måde, der kan opfattes som kompromitterende i henhold til straffelovens § 78, stk. 2.

Inden du kan begynde at undervise elever ude i trafikken og i et teorilokale, skal du først og fremmest igennem en kørelæreruddannelse. Kørelæreruddannelsen tages hos en særlig godkendt kørelærer, og normalt begynder de fleste uddannelsessteder hold to gange om året. Den første prøve hedder en forprøve og den består af 45 spørgsmål med fire svarmuligheder til hvert spørgsmål. For at består den må du maksimalt have 6 fejl. Den afsluttende prøve er den sidste prøve i uddannelsen og her skal du undervise en lektion, svare på spørgsmål og køre med en elev ude i trafikken. Når du har bestået begge prøver, skal du forbi borgerservice med en lægeerklæring. Herefter får du udstedt et midlertidigt kørekort med en kørelærergodkendelse.

Du må ikke være straffet efter paragraf 78, stk. 2 i straffeloven for at få din kørelærer godkendelse. Hvert 5 år skal man deltage i et 5 dages efteruddannelseskursus for at bevare ens godkendelse.

Kørelærer | UddannelsesGuiden

Hvis du har fast bopæl i Hvidovre, kan du ansøge Kørekort Hvidovre efter at den danske myndigheder har kontrolleret dine dokumenter. Hvis du ikke har fast bopæl i Danmark, skal du indhente tilladelse fra færdselsstyrelsen, for at påbegynde proceduren med at få godkendt din udenlandske kørelærergodkendelse i Danmark. Du bliver som udgangspunkt pålagt at komme i praktik på en køreskole, hvor du aktivt skal deltage i undervisningen. Herefter skal du dokumentere dette over for færdselsstyrelsen med kopier af lektionsplaner for de elever, du har undervist.

Hvis Du er Fra Schweiz Eller et EU/EØS-Land 

I EU-landene findes der regler, der giver adgang til lovregulerede erhverv. Du skal opfylde følgende to betingelser. Så vil du være omfattet af EU-reglerne for at udøve at give køreundervisning som erhverv.

– Du har fast bopæl i et EU-land som Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein.

– Du er fuldt kvalificeret i mindst et af de nævnte lande til at uddanne andre til at køre bil og ønsker nu at udøve samme erhverv i Danmark.

Når du ansøger om at få tilladelse efter EU-reglerne, skal du inden for tre måneder modtage en afgørelse fra den kompetente myndighed i Danmark, når du har indsendt al den ovennævnte dokumentation. Når dette er gjort, kan du derefter sikre dig et job i Køreskole.

Recommended Articles