AUTOMOTIVE

Öka Livslängden På Din Bil Med Kontinuerligt Underhåll Och Service

däckfakta

På liknande sätt som med många saker, ju bättre du tar hand om dem, desto längre håller de. Med bilar är det inte bara att få bilen att hålla längre, utan också se till att du kan köra säkert med den. En bil som inte servas eller underhålls kan vara osäker att köra för att äventyra din och andras säkerhet. Detta är det viktigaste skälet till att du måste se till att din bil är i gott skick. Det är inte bara bilen, däcken måste också servas och underhållas.

Däckrotation är viktigt och att se till att däckens lufttryck är enligt vad bilens handbok rekommenderar. En visuell inspektion ger en översikt om däcken är fria från skador, som jack eller sprickor. Du måste också kontrollera däckens mönsterdjup för att se att du har mer än 4 mm djup. Om inte så måste du investera i en ny uppsättning. För att jämna ut slitaget mellan däcken så måste du rotera däcken med jämna mellanrum och speciellt om det skiljer mer än 2-3 mm i djup mellan fram- och bakdäck.

Du måste kontrollera att bromsarna fungerar korrekt, att däcken är i gott skick med ett mönsterdjup på över 4 mm, så att de fortfarande har tillräckliga bra egenskaper såsom kort bromsavstånd och goda våtegenskaper. Risken för vattenplaning ökar också om du har slitna däck. För vinterdäcken kan dessa effekter bli ännu mer drastiska eftersom greppet är så viktigt att förbli på vägen och utan olyckor. Om du har dubbdäck så måste du kontrollera att du har de flesta dubbarna. Det ska inte skilja mer än 25% i antal dubbarna mellan däcken.

Bilens andrahandsvärde påverkas om bilen inte är i gott skick eller om du har försummat att serva bilen. Bilens servicemanual ska fyllas i korrekt av en auktoriserad servicestation och alla angivna tillfällen för bilservice borde ha följts. Om detta inte är fallet kanske köparen inte vill köpa bilen eller be om rabatt. Bilens värde jämfört med en bil som har tagits väl omhand om kommer att hålla lägre. Det här är en bra ekonomisk anledning att göra det, men säkerhetsaspekten bör vara det främsta skälet till att sköta bilen ordentligt.

Att låta bilverkstaden göra ett konditionstest på din bil kan vara ett enkelt sätt att kontrollera om bilen är i gott skick och ta reda på vad som måste åtgärdas för att återställa den till gott skick. Eftersom de kontrollerar bilens huvudfunktioner, inklusive stötdämpare, bromsar och däck, så behöver du inte kontrollera varje komponent separat. De avgör om du behöver däckservice, oljebyte eller bromsservice, eller måste byta några komponenter eller om det är några lampor som är trasiga eller vätskor som måste bytas eller fyllas på.

Det är också värt att göra ett konditionstest innan du säljer bilen så att den potentiella köparen kan få ett uttalande från servicestationen som anger bilens tillstånd. Detta är också bra innan en bilbesiktning, då du vill vara säker på att bilen passerar utan anmärkningar eller varningar som kan kräva en ombesiktning.

För mer information om bilunderhåll, besök: https://vianor.se/