Øk Levetiden På Bilen Din Med Kontinuerlig Vedlikehold Og Service

vinterdekk.

Som med mange ting, jo bedre du tar vare på dem, jo ​​lenger varer de. Med biler handler det ikke bare om å få bilen til å vare lenger, men også for å sørge for at du kan kjøre trygt med den. En bil som ikke blir betjent eller vedlikeholdt, kan være usikker å kjøre for å skade din og andres sikkerhet. Dette er hovedårsaken til at du må sørge for at bilen din er i god stand. Det er ikke bare bilen, dekkene må også vedlikeholdes og vedlikeholdes.

Dekkrotasjon er viktig og for å sikre at dekktrykket er i samsvar med bilens manual. En visuell inspeksjon gir en oversikt over om dekkene er fri for skader, for eksempel knekt eller sprekker. Du må også sjekke mønsterdybden på dekkene for å se at du har mer enn 4 mm dybde. Hvis ikke, må du investere i et nytt sett. For å jevne ut slitasjen mellom dekkene, må du rotere dekkene med jevne mellomrom, og spesielt hvis det er en forskjell på mer enn 2-3 mm i dybden mellom dekkene foran og bak.

Du må sjekke at bremsene fungerer som de skal, at dekkene er i god stand med en mønsterdybde på over 4 mm, slik at de fremdeles har tilstrekkelig gode egenskaper som kort bremselengde og gode våtegenskaper. Risikoen for vannplaning øker også hvis du har brukt dekk. For vinterdekk kan disse effektene bli enda mer drastiske fordi grepet er så viktig å holde seg på veien og uten ulykker. Hvis du har piggdekk, må du sørge for at du har de fleste piggene. Det skal ikke avvike mer enn 25% i antall pigger mellom dekkene.

Bilens videresalgsverdi påvirkes hvis bilen ikke er i god stand, eller hvis du har forsømt å utføre service på bilen. Bilens servicehåndbok må fylles ut riktig av en autorisert bensinstasjon, og alle spesifiserte anledninger for bilservice burde ha blitt fulgt. Hvis dette ikke er tilfelle, vil kanskje ikke kjøperen kjøpe bilen eller be om rabatt. Verdien på bilen sammenlignet med en bil som har blitt tatt godt vare på, vil holde seg lavere. Dette er en god økonomisk grunn til å gjøre det, men sikkerhetsaspektet bør være hovedårsaken til å ta vare på bilen ordentlig.

Å få bilverkstedet til å gjøre en kondisjonstest på bilen din kan være en enkel måte å sjekke om bilen er i god stand og finne ut hva som må løses for å gjenopprette den i god stand. Fordi de kontrollerer bilens hovedfunksjoner, inkludert støtdempere, bremser og dekk, trenger du ikke å sjekke hver komponent separat. De avgjør om du trenger dekkservice, oljeskift eller bremseservice, eller trenger å bytte ut komponenter, eller om det er ødelagte lamper eller væsker som må byttes eller fylles på nytt.

Det er også verdt å gjøre en tilstandsrapport før du selger bilen, slik at den potensielle kjøperen kan få en uttalelse fra bensinstasjonen om tilstanden til bilen. Dette er også bra før en EU-kontroll, da du vil være sikker på at bilen går uten merknader eller advarsler som kan kreve en ny inspeksjon.

For mer informasjon om bilvedlikehold, besøk: https://vianor.no/

Recommended Articles